Projecte Arrèlia

El projecte ARRÈLIA

 

Logo Arrelia

Arrèlia és un projecte que neix en el marc de la Xarxa de Custòdia del Territori (XCT), amb la finalitat de contribuir a la conservació d’espais naturals a Catalunya i al foment de la gestió sostenible del medi mitjançant la venta de propostes ecoturístiques.

A Arrèlia volem que, a través dels ingressos provinents de les propostes ecoturístiques, els espais naturals a Catalunya estiguin ben conservats i que les economies locals tinguin un desenvolupament sostenible.

La nostra visió és contribuir a la conservació d’espais naturals a Catalunya i al foment de la gestió sostenible del medi.


Per assolir-ho, ens hem marcat els següents objectius:

  • Consolidar una nova línia de negoci vinculada a l’ecoturisme que esdevingui una nova font d’ingressos per a les entitats de conservació.
  • Apropar a la ciutadania en aquests espais naturals d’interès mitjançant una modalitat de turisme respectuosa amb l’entorn: l’ecoturisme.
  • Donar a conèixer el benefici social dels espais naturals i la necessitat de la seva conservació a aquestes persones.
  • Potenciar el desenvolupament rural sostenible per millorar el benestar de la població rural, mitjançant la implicació de diversos agents del territori en el projecte: entitats ambientals, empreses de serveis, allotjaments, restaurants, etc.

 

 

Logo XCT

La XCT és una entitat sense ànim de lucre de 2on nivell, creada el 2003 i declarada d’utilitat pública el 2006 (ordre INT/3558/2006 del 26 d’octubre).

La missió de la XCT és impulsar la custòdia del territori com a estratègia de participació de la societat en la conservació i gestió del medi natural, rural i urbà.


Per assolir-ho, l’entitat té els següents objectius:

  • Difondre la custòdia del territori entre la ciutadania i altres agents públics i privats per fomentar-ne el reconeixement, l’ús i el desenvolupament.
  • Donar suport i oferir serveis a les entitats de custòdia i a la resta d’agents implicats en la custòdia del territori (institucions públiques, propietaris de terrenys i usuaris, empreses i universitats i centres de recerca).
  • Potenciar el treball en xarxa de les organitzacions membres i altres agents implicats en la custòdia del territori.

Des de la seva creació (2003) l’entitat ha esdevingut referent del moviment, tant en l’àmbit català com en l’àmbit espanyol i europeu, pionera en promoure i implementar aquesta metodologia de conservació del medi ambient a casa nostra.

Des d’inicis del 2014 l’entitat està impulsant un Pla de Futur de priorització estratègica que inclou l’ecoturisme com una de les accions a destacar.

Per a més informació visiteu la web de l’entitat: www.xct.cat