Custòdia del territori

LA CONTRIBUCIÓ SOCIAL DEL PROJECTE

Arrèlia és una iniciativa sense ànim de lucre que té com a objectiu conservar els espais naturals de Catalunya.


En totes les propostes ecoturístiques que oferim hi ha implicada una entitat ambiental sense ànim de lucre (entitat de custòdia), la qual treballa per conservar l’espai natural que es visita. Una part del preu que paga el client reverteix directament a l’entitat, ajudant a que aquesta pugui seguir desenvolupant la seva tasca de conservació.

A més, totes les propostes impliquen a diversos actors locals (apart de les entitats sense ànim de lucre): empreses de serveis de lleure, restaurants i/o allotjaments, tot promovent el desenvolupament de l’economia local i el desenvolupament rural sostenible. A més, es prioritzen aquelles organitzacions que treballen amb criteris d’inclusió social, mediambientalment responsables i que afavoreixen productes locals i de proximitat.


Qualitativament l’impacte social es reflecteix en:

  • Millora de la conservació dels espais naturals i dels beneficis directes derivats d’aquesta preservació: manteniment de la font de recursos naturals, conservació d’espais que aporten salut i benestar a les persones, conservació de la biodiversitat d’aquests espais, etc.
  • Sensibilització dels visitants dels espais naturals sobre el valor social de conservar l’entorn.
  • Millora del benestar de la població rural, promovent el desenvolupament rural sostenible, i contribuint a una reducció de l’empobriment i el retrocés de l’economia rural actual.